Ποιότητα (ISO 22000:2005)

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 (HACCP) από την TUV AUSTRIA HELLAS

Βασική δέσμευσή μας αποτελεί η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό παρακολουθούμε συστηματικά και εξονυχιστικά όλες των διαδικασίες και στάδια παραγωγής.

Η αυστηρή επιλογή των καλύτερων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, η ύπαρξη ιδανικού περιβάλλοντος παραγωγής και αποθήκευσης αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα αλλά και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών της εταιρείας.

Φόρτωση ...